24 Apr 2014

Part-Time Voorzitter

Warning: This job listing has expired and is probably no longer relevant!

Job Description

De Algemene Rekenkamer Curacao is een hoog college van Staat dat zijn bestaansrecht vindt in de Staatsregeling van Curacao. De Algemene Rekenkamer Curacao voert vanuit een onafhankelijke positie onderzoek uit naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inkomsten en uitgaven en naar het functioneren van de (integriteit van de) overheid.
De Algemene Rekenkamer Curacao beschikt over personele ondersteuning die is ondergebracht in een rekenkamersecretariaat. Een ambtelijke secretaris, die is toegevoegd aan het College, geeft dagelijks leiding aan het secretariaat. De rekenkamer heeft thans twee vacatures, namelijk voor een:

– Voorzitter, tevens lid van het College

– Lid van het College

De Algemene Rekenkamer Curacao bestaat uit een College van drie leden, de voorzitter daaronder begrepen. Het College oefent toezicht uit op de werkzaamheden van het secretariaat van de Rekenkamer. Een Collegelid wordt benoemd voor een termijn van 5 jaar, of korter indien de leeftijd van 70 jaar voor die tijd is bereikt, en vervult de functie parttime.

Belangstellenden mogen niet in het genot zijn van een beloning ten laste van het land Curacao. Ook mogen zij geen beloning ontvangen van instellingen die krachtens wettelijke regeling in het leven zijn geroepen. Voorts moeten zij minimaal 30 jaar oud zijn en jonger dan 70 jaar. Tenslotte is vereist dat de belangstellende beschikt over de Nederlandse nationaliteit en woonachtig is op Curacao.

Profiel:

Voor beide functies wordt verwacht dat de belangstellenden beschikken over:

• uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden;
• HBO of academisch werk- en denkniveau;
• aantoonbare kennis van overheidsfinancien, openbaar bestuur en de Curacaose samenleving.

Daarnaast dienen de belangstellenden verantwoordelijk, integer, stressbestendig, accuraat, representatief en proactief te zijn.

How to Apply

U kunt uw sollicitatiebrief en curriculum vitae binnen twee weken mailen naar de Secretaris van de Algemene Rekenkamer Curacao ([email protected]). Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw mr. L. Sasso-Hart Bsc telefoonnummer 461-1080 of bezoek onze website: www.rekenkamercuracao.cw De sollicitatiegesprekken vinden plaats met de huidige collegeleden en de secretaris. Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Job Categories: Administrative. Job Types: Part-Time.