11 Jul 2014

Full-Time Vacatures

Warning: This job listing has expired and is probably no longer relevant!

Job Description

Het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) heeft als doel bevorderen van integriteil van bestuur om het vertrouwen van do gemeenschap to vergrolen. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het verhogen van het vertrouwen van de burger door to zorgen voor onafhankelijke, betrouwbare en transparante verkiezingen en betrouwbare statistische gegeven en een goed opgeslagen archief.

Het Ministerie van BPD is op zoek naar een geschikte kandidaten voor de functies:

PUBLIEKE ZAKEN

– Rij-examinator A
– Kwaliteil Medewerker
– Jurist B

SHARED SERVICES ORGANIZATION

– Adviseur/Consulent-E (controller)

How to Apply

Kijk voor voor do volledige functicomschrijvingcn op: www.gobiernu.cw/vacatures Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die bij de overheid werken de voorkeur.

Job Categories: Other. Job Types: Full-Time.