10 Apr 2014

Internship Stagiaire sociaal pedagogiek

Warning: This job listing has expired and is probably no longer relevant!

Job Description

Doel van de stage:
Het begeleiden van een meisje met beperking van 12 jaar.

De uitgangspunten zijn:

  • Dat het kind centraal staat.
  • Zoveel mogelijk individuele aandacht geven dat ze krachtens haar eigen aanleg en karakterstructuur mede d.m.v. therapeuten naar een volgende ontwikkelingsfase, naar de volgende onderwijsvorm toegroeit.
  • Dat er rekening gehouden wordt met het feit dat elk kind in een ander milieu wordt groot gebracht en van huis uit op andere wijze wordt benaderd.
  • Opvoeden: het kind naar de volwassenheid begeleiden. Dit begeleiden kan op verschillende wijzen geschieden; Het kan een actief ingrijpen zijn, onopgemerkt observeren of het geven van materiaal en het scheppen van omstandigheden, die het ontwikkelingsproces kunnen stimuleren en bevorderen.
  • Dat elke groep reeksen materialen met opklimmende moeilijkheid tot haar beschikking heeft die voor het kind een stimulans zijn, ten gevolge waarvan tijdens een voortgaand ontwikkelingsproces, de ontplooiing van de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind bevorderd wordt.

Voor dit gezin zijn wij op zoek naar een stagiaire die zelfstandig is en een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft.

Bedrijfsprofiel

Dit is een gezin met een dochter van 12 jaar met een beperking.
Voor dit gezin zijn we op zoek naar een stagiaire die haar gaat begeleiden.

How to Apply

+5999 465 3583

+5999 517 6501

[email protected]

Job Categories: Counseling. Job Types: Internship.