17 Apr 2014

Full-Time Secretaris Huurcommissie

Warning: This job listing has expired and is probably no longer relevant!

Job Description

In het jaar 2025 is Curacao een land dat berust op goed bestuur, met een hoge leefkwaliteit, duurzame sociaal economische ontwikkeling en onderwijs dat een ieder motiveert om het beste uit zichzelf te halen.

Ministerie van Algemene Zaken

Het Ministerie van Algemene Zaken draagt zorg voor de kwaliteit van de rechtstaat, optimale interen en exteme communicatie, duurzame koninkrijksrelaties en buitenlandse betrekkingen, versterking van de nationale identiteit en waarborging van de nationale veiligheid.

Het Ministerie van Algemene Zaken wil haar missie realiseren door o.a.:

 • Het bevorderen van synergie tussen de Ministeries en de uitwisseling van inforniatie binnen de overheid en naar buiten toe optimaal verzorgen;
 • Het vertegenwoordigen van het Land Curacao binnen het koninkrijk, regionaal en intemationaal;
 • Het tijdig onderkennen van relevante ontwikkelingen, dreigingen en risico’s voor de nationale veiligheid.

Om de missie van het Ministerie te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat er voor het organisatieonderdeel Huurcommissie binnen het Ministerie van Algemene Zaken een enthousiaste en gemotiveerde persoon aangetrokken wordt ter vervulling van de functie van

Plaatsvervangend Secretaris Huurcommissie

Vanuit een innoverende benadering, speelt de Plaatsvervangend Secretaris Huurcommissie een proactieve rol in het verzichten van inhoudelijke ondersteunende werkzaarnheden t.b.v. Huurcommissie, door het inzetten van werkmethodieken en instrumenten binnen het organisatieonderdeel Huurcommissie en het Land Curacao.

Functie inhoud:

 • Verrithen van inhoudelijke ondersteunende werkzaamheden t.b.v. Huurcommissie;
 • Informatie verstrekken over wet — en regelgeving i.r.t. huur en verhuur en geschillen tussen huurders en verhuurders;
 • Houden van spreekuur ter afhartdeling van bezoekers c.q. verzoeken;
 • Ondersteunen (administratief /logistiek) van de Commissie bij het bezichtigen van percelen;
 • Vastlegging van relevante perceelgegevens;
 • Uitwerken van beschilckingen m.b.t. huurprijsvaststellingen van percelen;
 • Registreren van ingediende verzoeken op juistheid en volledigheid en het zonodig opvragen van aanvullende stukken;
 • Bijhouden van registers conform procedures.

Bij afwezigheid van de Secretaris:

 • Organiseren van zittingen van de Huurcommissie;
 • Het uitwerken van door de Commissie genomen beslissingen in gemotiveerde (concept-) beschikkingen en administratief / logistiek afwikkelen van genomen beschikkingen.

Functie eisen:

 • Voltooide voor de functie relevante MBO opleiding aangevuld met 2 ervaringsjaren;
 • Kennis van en vaardigheid met de toepassing van relevante wet- en regelgeving;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

How to Apply

Uw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en kopie diploma's dient u uiterlijk 20 April 2014 te richten aan de Sector Directeur van Ministerie van Algemene Zaken, dhr. mr. N.V. Ribeiro d.t.k.v. mevr. Lena Ocalia-Ricardo, Adviseur/Consulent HR p / a Fort Amsterdam 15.

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met mevr. Lena Ocalia-Ricardo, Adviseur / Consulent HR, telefoonnummer 434-2212, email: [email protected] met cc: [email protected]

Job Categories: Administrative. Job Types: Full-Time.