11 Dec 2013

Full-Time Secretaris Generaal

Warning: This job listing has expired and is probably no longer relevant!

Job Description

PwC is voor haar klant, het Ministerie van Economische Ontwikkeling, op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van:

Secretaris Generaal

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) heeft als doel, mede richting geven aan duurzame economische ontwikkeling en een hoger welvaartspeil voor de maatschappij van Curacao. Het Ministerie wil dit realiseren door het geven van een hoogwaardige dienstverlening, de verbetering van het investeringsklimaat en het effectief inspelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen.

Functie:

Als Secretaris Generaal bent u eindverantwoordelijk voor de integrale beleidsontwikkeling, de beleidsuitvoering en de evaluatie en de operationele bedrijfsvoering. U draagt zorg voor de personele, financiele en materiele aspecten. U maakt deel uit van het Management Team en u legt verantwoording af aan de Minister van Economische Ontwikkeling.

Taken en verantwoordelijkheden:

De Secretaris Generaal:

 • SteIt het (meerjaren) strategisch beleids- en beheersplan van het Ministerie op, alsmede de jaarplannen en budgetten van organisatieonderdelen, draagt zorg voor de uitvoering ervan en rapporteert hierover.
 • Adviseert en informeert, als aanspreekpunt, eerste adviseur en eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie van het Ministerie, de Minister over (strategische en gevoelige) politiek-bestuurlijk onderwerpen, standpuntbepaling, interventiemogelijkheden, prioritering van ministeriele beleidsthema’s en fungeert als klankbord.
 • Vertaalt de politieke uitgangspunten van het regeerakkoord naar de strategische beleidsuitgangspunten voor het gehele Ministerie.
 • Geeft leiding aan het Ministerie en geeft sturing aan omvangrijke strategische (inter)nationale en/of inter-eilandelijke projectgroepen en overlegkaders en bewaakt de realisatie van de doelstellingen.
 • Treedt namens de Minister op als woordvoerder, bemiddelaar of gemandateerd onderhandelaar in uiteenlopende interdepartementale, (inter)nationale overlegorganen.

Profiel:

 • Academisch werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar relevante ervaring in een leidinggevende functie.
 • Kennis en inzicht in de beleidsterreinen van het Ministerie.
 • Managementvaardigheden.
 • Inzicht in de relevante wet- en regelgeving, beleids- en begrotingscyclus en bedrijfsvoering.
 • Essentiele competenties: Integer, samenwerkend, overtuigingskracht, hands-on en resultaatgericht.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands, Engels en Papiaments.

How to Apply

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling biedt een marktconform salaris en secundair arbeidsvoorwaardenpakket. Uw sollicitatiebrief en Curriculum Vitae kunt u voor 15 december 2013 sturen naar [email protected] of PwC, Julianaplein 38, Curacao t.a.v. Mw. Saskia Blokland, onder vermelding van "Sollicitatie Secretaris Generaal MEO". De gesprekken zullen in de week van 17 december 2013 plaatsvinden. Een referentie onderzoek en een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Bij gelijke geschiktheid wordt in de benoemingsprocedure de voorkeur gegeven aan landskinderen. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Saskia Blokland op het nummer +599 9 430 0000.

Job Categories: Secretary. Job Types: Full-Time.