2 Dec 2013

Full-Time Medewerker financiele en patientenadministratie

Warning: This job listing has expired and is probably no longer relevant!

Job Description

De Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr David Ricardo Capriles, `Klinika Capriles’ is een organisatie op Curacao voor geestelijke gezondheidszorg met ruim 230 medevverkers en 200 bedden en maakt deel uit van de GGz Curacao. In het werk laten wij ons leiden door het statement `Samen werken aan groei en herstel’ De organisatie heeft een breed pakket van behandelmogelijkheden die geboden warden in zowel klinische- als- deeltijdsettingen en outreach. Klinika Capriles hanteert hierbij het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Verder wordt er gewerkt aan de totstandkoming van programmagestuurde zorg en ontwikkeling en professionalisering van medewerkers. De betrokkenizeid van de patient en diens omgeving, krachtgericht werken, continulteit van zorg en deskundigheidsbevordering zijn centrale begrippen.

Wij hebben momenteel een vacature voor:

Medewerker financiele en patientenadministratie (Fulltime)

Doel van de functie:

Het uitvoeren van financieel en controlerende werkzaamheden zodanig dat een juiste, tijdige en volledige financiele en patientenadministratie gewaarborgd is.

De functie:

 • Controleren de in het elektronisch patien tendossier ingevoerde patientgegevens en documenten op juistheid en geldigheid.
 • Verrichten van aanvragen c.q. verlenging van betalingsgaranties.
 • Ziet toe op het naleven van- en geeft uitvoering aan de wetgeving en voorschriften i.v.m. opname en psychia trische behandeling.
 • Verrichten van de debiteuren administratie en facturatie door o.a. het invoeren van mutaties, controleren van gegevens, corrigeren en genereren van facturen aan de hand van boekingsdocumenten.
 • Beheren van het archief van de financiele administratie.
 • Verricht de crediteurenadministratie en uitbetalingen.
 • Beheren van de kleine kas.
 • Verzorgen van managementinformatie.

Uw profiel:

 • MBO niveau 4 op het gebied van bedrijfs administratie aangevuld met ervaring in een soort gelijke functie.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Kennis van elektronische dossiers en financiele applicaties.
 • Zelfstandig en oplossingsgericht.
 • Integer en betrouwbaar in verband met het omgaan met vertrouwelijke organisatie-informatie en privacy gevoelige gegevens.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardig-heid, klantvriendelijk-heid en tact voor het informeren en helpen van interne en exteme klanten.

Het aanbod:

 • Aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de geldende salaris structuur en CAO.
 • Een uitdagende functie waarbij u de ruimte krijgt bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de ondersteuning en bchandeling binnen onze organisatic.
 • Een prettige en uitdagende werksfeer binnen een lerende organisatie.

Voorwaarden:

Een medische keuring en bewijs van goed gedrag zijn verplicht en een psychologische test maakt deel uit van de selectie.

How to Apply

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Oman Held, hoofd financieel administratie. Telefoon: 7374700 toestel 132.

Solliciteren:

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:

drs. W.H. Oostburg, Raad van Bestuur.

Stichting APZ Dr. D.R.Capriles,

Mohikanenweg 8

Postbus 3074 Curacao, Nederlandse Antillen

Fax: 5999-7369216.

E-mail: [email protected]

Job Categories: Financial. Job Types: Full-Time.