24 Jul 2014

Full-Time Manager Administration & Accounting

Warning: This job listing has expired and is probably no longer relevant!

Job Description

Producent en Leverancier van Drinkwater en Elektrische Energie voor de gehele Curacaose gemeenschap roept sollicitanten op voor de functie van:

MANAGER ADMINISTRATION & ACCOUNTING

Doel van de functie:

Sturing geven aan de activiteiten op het gebied van administratie en accounting teneinde optimaal bij te dragen aan de realisatie van de kerndoelstellingen van de organisatie

Functie-inhoud:

De Manager Administration & Accounting stuurt het organisatieonderdeel Administration & Accounting (bestaande uit de afdelingen Accounting en Payroll) en draagt zorg voor o.a.:

• de vertaling van het organisatiebeleid in afdelingsplannen, het inrichten van de organisatie, en het optimaliseren van de werkprocessen;
• een adequate organisatie en het voorzien van de Board of Managing Directors van stuurinformatie;
• de ontwikkeling van het beleid op gebied van administratie en accoun-ting binnen de vastgestelde organisatiestrategie;
• het opstellen van richtlijnen voor de vastlegging van financieel-administratieve en salarisgegevens, conform de wettelijke richtlijnen of zoals voorgeschreven door de accountant;
• een correcte, volledige en tijdige financieel- en salarisadministratie;
• de aanlevering van data benodigd voor financiele rapportages;
• het adviseren over het fiscaal beleid en de behandeling van fiscale aangelegenheden;
• analyses ten behoeve van investeringen op eigen aandachtsgebied, rekening houdend met kosten, opbrengsten, prioriteit en haalbaar-heid;
• het voeren van (contract) onderhandelingen met leveranciers van producten en diensten op eigen aandachtsgebied;
• het signaleren van ontwikkelingen met betrekking tot het aandachts-gebied en het vertalen hiervan naar de mogelijkheden van de organi-satie;
• het geven van input aan de board of Managing Directors ten aanzien van beleidsvorming op organisatiebrede onderwerpen.

Functie-eisen en competenties:

• Opleiding WO richting Financieel/Economisch/Accountancy;
• Inzicht in bedrijfseconomische- en financiele besturing van de organisatie;
• Inzicht in bedrijfs- en personele processen;
• Sociaal-politieke sensitiviteit;
• Ervaring met Corporate Governance principes;
• Ervaring met beleidsformulering;
• Kennis van projectmanagement;
• Ervaring in onderhandelingstechnieken;
• Leiderschap;
• Strategisch en conceptueel denkvermogen;
• Resultaatgericht;
• Overtuigingskracht

Een psychologisch-, medisch- en antecedenten onderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

How to Apply

Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij mw. A. Martha-Weert, Manager Reporting & Controling, tst.I 4632227. Kandidaten dienen hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van een volledig curriculum vitae binnen 10 werkdagen na het verschijnen van de-ze advertentie in te dienen bij de afdeling HRM AQUALECTRA, Rector Zwijssentraat #1 of mailen naar [email protected]

Job Categories: Administrative. Job Types: Full-Time.