11 Mar 2014

Full-Time IT Specialist

Warning: This job listing has expired and is probably no longer relevant!

Job Description

HUCOR N.V., is op zoek naar een

IT Specialist

met krachtig leiderschap en passie voor het vak

HUCOR N.V. is een lokale holdingmaatschappij die een aantal bedrijven opereert zowel in de food- als in de non-food sector. In de ‘food’ sector beheert NUCOR N.V. de ‘quick service’ restaurants Pizza Hut, Subway en Kentucky Fried Chicken oak op Aruba. In de ‘non-food’ sector voert HUCOR N.V. het management over de bedrijven Diamonds, Antillean Paper and Plastic Company/Vasos en Antillean Pet Containers.

HUCOR N.V. stelt hoge eisen aan de bedrijven voor wat betreft de naleving van kwaliteitseisen ten aanzien van de geleverde producten, klantenservice en de ambiance binnen de bedrijven en restaurants.

De IT Specialist:

 • heeft een trekkersrol bij het helpen vertalen van behoeften uit de organisatie naar de meest effectieve- en efficiente oplossingen op alle gebieden binnen IT (Internet, infrastructuur, beheer, veiligheid en productie);
 • zorgt voor een stabiele ICT omgeving waarbinnen aide bedrijven binnen HUCOR N.V. aan de gestelde kwaliteitseisen kunnen voldoen en zodoende hun klanten interne en externe op bun best kunnen bedienen;
 • Ontwikkelt, installeert en monitoort het functioneringsniveau van software en hardware. Evalueert en presenteert voorstellen en alternatieven voor effectieve informatievenwer-king;
 • begeleidt projecten op alle gebieden binnen het ICT werkveld, vanaf de initiatiefase tot aan de implementatie
 • Ondersteunt gebruikers met IT-problemen en geeft trainingen in applicaties en apparatuur

Van de IT Specialist wordt daarom gevraagd dat hij/zij:

 • aantoonbare kennis van en ervaring heeft met informatie- en communicatie-technologie;
 • het vermogen heeft om op Hbo-niveau te denken en werken;
 • minstens 3 jaar ervaring heeft in een soortgelijke functie;
 • affiniteit heeft met processen binnen eon holdingstructuur bij voorkeur in do ‘quick service’ sector;
 • kennis heeft van informatiebeveiliging, wet- en regelgeving en ITIL richtlijnen;
 • vaardigheid heeft in het onderhandelen met leveranciers;
 • kennis van en ervaring heeft in managen van ICT van projecten;
 • kennis van en ervaring heeft met MS Windows Server en WAN.

De salariering en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform het intern gehanteerd beleid.

How to Apply

lndien u denkt dat u aan het hierboven geschetste profiel voldoet, kunt u uw brief waarin u uw sollicitatie motiveert en uw curriculum vitae, uiterlijk 18 maart 2014 opsturen naar

Hucor Holding Co. N.V., Beatrixlaan 11,

ter attentie van de afdeling Human Resource Management. Digitale sollicitaties kunnen, getekend en in PDF-formaat, opgestuurd worden aan het e-mailadres: [email protected] U kunt, voor eventueel nadere informatie, contact opnemen met de heer Harald van Enst, op telefoonnummer 736-1111.

U kunt, bij selectie, gevraagd worden om deel to nemen aan eon psychologisch onderzoek en een medische keuring.

Job Categories: IT. Job Types: Full-Time.