19 Aug 2016

Full-Time Integriteitsofficier

Warning: This job listing has expired and is probably no longer relevant!

Job Description

De Douane Curaçao (DC) ressorteert onder het Ministerie van Financiën. Momenteel is het Ministerie van Financiën bezig in een vergevorderd traject voor de oprichting van de nieuwe Belastingdienst Curaçao waar de Douane deel van zal gaan uitmaken. De DC is belast met de beheersing van de goederenstroom langs de grenzen van Curaçao. De DC zorgt voor de controle, opsporing, heffing en inning terzake Invoerrechten en Accijnzen en het controleren op en opsporen van de in-, uit- en doorvoer van verboden goederen. Voorts houdt de DC grensoverschrijding van goederen bij en toezicht op de naleving van de wetgeving op economisch-, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein, economische ordening en financiële integriteit. Voor de Douane Curaçao zijn wij op zoek naar een geschikte kandidaten voor de volgende functie:

Integriteitsofficier

De functie
Als Integriteitsofficier draagt u zorg voor beleidsontwikkeling en – advisering t.a.v. de bewaking en handhaving van de integriteit binnen de Douane. U draagt zorg voor de verspreiding van het integriteitsgedachtengoed binnen de organisatie, u verricht integriteitsonderzoeken en faciliteert het bespreekbaar maken van (niet) integer handelen. U draagt zorg voor het (doen) ontwikkelen, produceren en verspreiden van relevant voorlichtings- en informatiemateriaal en het administratief beheer rondom de eigen werkzaamheden. Tevens bent u belast met het uitvoeren van onderzoeken en verhoorgesprekken, het opstellen van processen-verbaal en het zorgdragen voor dossieropbouw.

Uw profiel
U heeft een relevante WO opleiding en u heeft kennis van integriteitsaspecten en bent vaardig in het bespreekbaar maken van kwesties inzake integriteits(-beleving). Verder bent u vaardig in het omgaan met problemen, emoties en belangentegenstellingen. U beschikt verder over analytische- en adviesvaardigheden. U bent standvastig, integer en omgevingsbewust en u beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. U beheerst de Nederlandse, Engelse en Papiamentse taal uitstekend, zowel in woord als in geschrift.

How to Apply

Het aanbod Onze klant biedt uitdagende functies in een dynamische organisatie die een bijdrage levert aan het economisch welzijn op Curaçao. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. Procedure Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. L. Louiza - Archangel, Manager Human Capital Consultancy, Learning & Assessment, Deloitte op tel: (+5999) 6850858. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 6 september 2016 e-mailen naar [email protected] U ontvangt altijd binnen twee dagen een ontvangstbevestiging. Een assessment en een referentie- en integriteitsonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Job Categories: Other. Job Types: Full-Time.