18 Dec 2013

Full-Time Directeur

Warning: This job listing has expired and is probably no longer relevant!

Job Description

Het Kabinet van de gevolmachtigde minister in Den Haag is de officiele vertegenwoordiging van Curacao in Nederland. De gevolmachtigde minister van Curacao is als politieke gezagdrager lid van de Raad van Ministers van het Koninkrijk. Deze Raad bestaat uit de ministers van de Nederlandse regering en de gevolmachtigde ministers van Curacao, Aruba en Sint Maarten en behandelt de zogenaamde Koninkrijksaangelegenheden. Hiernaast behartigt de gevolmachtigde minister enkele consulaire taken van Curacaoenaars in Nederland en draagt hij daar waar mogelijk bij tot een positief imago van Curacao en Curacaoenaars in Nederland.

Bij het Kabinet is per 1 februari 2014 een vacature voor:

DIRECTEUR

Functie-inhoud:

De gevolmachtigde minister wordt in zijn functie bijgestaan door een Kabinet, met aan het hoofd een ambtelijke directeur. De directeur van het Kabinet is belast met de dagelijkse leiding van de Vertegenwoordiging van Curacao en geeft als hoogste ambtenaar algemeen leiding aan alle medewerkers van het Kabinet. Hij geeft rechtstreeks leiding aan de het hoofd Voorlichting, het hoofd Algemene & Juridische Zaken en het hoofd Beheer. Hij draagt zorg voor het efficient en effectief functioneren van het ambtelijk apparaat van het Kabinet. Doet, rekening houdende met de missie van de gevolmachtigde minister en de aan het Kabinet toebedeelde taken, voorstellen met betrekking tot de formatie en bezetting van de organisatie. Hij draagt zorg voor de interne coordinatie en communicatie en staat de gevolmachtigde minister als adviseur bij in diens werkzaamheden. Neemt deel aan overlegorganen, besluitvormende commissies, voorportalen van de politiek e.d. Adviseert en rapporteert de gevolmachtigde minister m.b.t. de aan de orde komende onderwerpen.

Functie-eisen:

 • U beschikt over ervaring op het aangegeven werkterrein;
 • U beschikt over leidinggevende ervaring;
 • U heeft kennis van en inzicht in de organisatie, de werkwijze, de politiek-maatschappelijke context en de doelgroepen van de Curacaose overheid(sdiensten);
 • U bezit brede kennis van en inzicht in bedrijfsvoering, facilitair/bedrijfseconomisch management in samenhang met financiele en organisatorische aspecten;
 • U bent vaardig in het beoordelen en analyseren van bedrijfseconomische aspecten, beleidsvoornemens, het doen opstellen van de (ontwerp)begroting en meerjarenramingen, alsmede het ontwikkelen en realiseren van de financieel-economische bedrijfsvoering en het beheer;
 • U heeft vaardigheid in het opstellen, interpreteren en analyseren van (wets)teksten en in het beoordelen van de (inter)nationale juridische, financiele en maatschappelijke consequenties daarvan;
 • U heeft vaardigheid in het vertalen van beleidsuitgangspunten en van de gewenste beleidsrichting in wetsvoorstellen;
 • U heeft inzicht in maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen in Nederland, op Curacao, de voormalige Nederlandse AntiIlen, Aruba en de EU;
 • U heeft vaardigheid in het signaleren van en inspelen op bestuurlijk, maatschappelijk of politiek gevoelige aangelegenheden;
 • U heeft vaardigheid in het formuleren van standpunten en het voeren van onderhandelingen in interdepartementale en (inter-)nationale gremia;
 • U heeft vaardigheid in relatiemanagement, advisering over vraagstukken en in het opstellen en coardineren van projectplannen;
 • U bent vaardig in het signaleren, analyseren, en oplossingsgericht adviseren over knelpunten op de verschillende aandachtsgebieden van beleid en —beheer;
 • U heeft vaardigheid in het afstemmen tussen verschillende overheidsdiensten;
 • U bent vaardig in het formuleren van strategie en beleid en de aansturing van beleidsprocessen.

Bijzonderheden:

Een integriteitonderzoek maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Aanstelling:

Wij bieden u een uitdagende functie en een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Aanstelling vindt plaats op basis van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst met de regering van Curacao, terwijI de inschaling conform opleiding en ervaring geschiedt, met inachtneming van het Bezoldigingslandsbesluit 1998.

How to Apply

U kunt voor nadere informatie de website van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister bekijken: www.kgmc.nl

Solliciteren:

Indien u zich herkent in deze functie, nodigen wij u uit om uiterlijk 23 december 2013 een motivatiebrief vergezeld van uw curriculum vitae te richten aan [email protected]  

Job Categories: Administrative. Job Types: Full-Time.