11 Jan 2015

Full-Time Directeur

Warning: This job listing has expired and is probably no longer relevant!

Job Description

Stichting Kinderoorden Brakkeput is een residentiele instelling welke jongens in de Ieeftijd van 8 tot 21 jaar begeleidt en vormt. De huidige capaciteit van de instelling is 60 pupillen die verblijven ofwel op basis van vrijwilligheid, dan wel via een onder toezichtstelling. Meestal is Kier sprake van een meervoudige problematiek.

Wij zijn op zoek naar: EEN DIRECTEUR ( MnI/Vrl )

Voor due vacature zoeken wij een kandidaat die voldoet aan de onderstaande omschrijving:

• Afgeronde opleiding HBO niveau of gelijkwaardig;
• Brede kennis van zorginhoudelijke processen en ontwikkelingen;
• Doelgericht en inspirerend leiderschap met een open communicatie met medewerkers;
• Geeft direct leiding, instrueert, begeleidt en coacht de medewerkers;
• Kennis van het inhoudelijke veld van de zorg, wet- en regelgeving;
• Werkt resultaatgericht en zorgdragend opdat doelstellingen worden behaald;
• Verantwoordelijk voor het in stand houden van een financieel gezonde organisatie;
• Heeft kennis en ervaring met het succesvol managen van veranderingsprocessen;

Doelstelling van de functie:

De directeur is, op basis van de door het bestuur vastgestelde beleidsplan, werkplan en begroting, verantwoordelijk voor de uitvoering van die plannen. Tevens is de directeur verantwoording verschuldigd aan het Bestuur, hij ontwikkelt visie en beleid en vertegenwoordigt de organisatie.

Overlegt met en informeert regelmatig het Bestuur.

Heeft kennis en ruime ervaring met het succesvol managen van veranderingsprocessen.

Wij bieden een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden die in overeenstemming zijn met onze huidige structuur en jouw ervaring- en opleidingsniveau.

How to Apply

Stuur of bezorg een sollicitatiebrief met Uw CV, voorzien van een recente pasfoto, naar het Bestuur Stichting Kinderoorden Brakkeput, Brakkeput Ariba z/n t.a.v. Dhr. R.M. Breusers. U kunt ook gebruik maken van ons eMail adres [email protected] Een medische keuring en het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag zal deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Ook zullen er referenties worden ingewonnen. Sollicitatie brieven moeten ingediend worden binnen 20 dagen na het verschijnen van deze advertentie. Een Psychologische keuring kan een onderdeel vormen van de Selectieprocedure.

Job Categories: Administrative. Job Types: Full-Time.