2 Jun 2014

Full-Time Anesthesioloog

Warning: This job listing has expired and is probably no longer relevant!

Job Description

U vervult een belangrijke taak bij de voorbereiding op de operatie. Aan de hand van preoperatief onderzoek bekijkt u welk type narcose of gedeeltelijke (regionale) verdoving voor een patiënt geschikt is. Welke ziektes, behandelingen of allergische reacties iemand (gehad) heeft, zijn hierbij uiteraard van groot belang. Tijdens de operatie draagt u zorg voor de toediening van de narcose en/of de regionale anesthesie. Bovendien bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en het creëren van optimale omstandigheden. Na de operatie blijft u overigens de eerste dagen verantwoordelijk voor zowel de toegediende medicijnen als de pijnstilling. Op de operatiekamer werkt u samen met de anesthesiemedewerker (die helpt bij de narcose en bewaking van lichaamsfuncties tijdens operaties). Daarnaast werkt u ook veelal samen met een chirurg, operatieassistent(en) en niet zelden met een chirurg en anesthesioloog in opleiding.

De eisen
Als anesthesioloog heeft u een geldige BIG-registratie als arts nodig. Ook dient u ingeschreven te zijn in het Nederlandse Specialistenregister voor het specialisme anesthesiologie. In totaal moet u elf jaar studeren om anesthesioloog te worden. Als u deze titel eenmaal hebt behaald en als zodanig werkt, moet je ook blijven studeren en bijgeschoold worden, net als bij andere medisch-specialistische opleidingen. Een behoorlijke mate van leergierigheid en een kritische en nieuwsgierige houding zullen u dus goed van pas komen. Verder moet u nauwkeurig zijn en goed kunnen analyseren zodat u de juiste afwegingen kunt maken.

How to Apply

Gelieve uw CV zo spoedig mogelijk te mailen naar [email protected]

Job Categories: Medical. Job Types: Full-Time.