25 Jan 2014

Full-Time Afdelingshoofd Rijbewijzen

Warning: This job listing has expired and is probably no longer relevant!

Job Description

Het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) is een nieuw ministerie, met een innoverend karakter en een verscheidenheid can beleidsvelden. Het ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening neemt een leidende rol in het realiseren en waarborgen van goed functionerend openbaar bestuur.

De Afdeling Rijbewijzen maakt deel uit van de uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken in de Sector Publieke Dienstverlening, binnen het Ministerie van BPD en is belast met het afnemen van het theoretische en praktische gedeelte van het rijbewijs examen en het afgeven van rijbewijs documenten en vergunningen.

Voor deze afdeling worden sollicitanten opgeroepen ter vervulling van de volgende functie:

Afdelingshoofd Rijbewijzen

Afdelingshoofd-G (1 fte) (schaal 12)

Het afdelingshoofd geeft leiding aan een team van medewerkers ten behoeve van de afgifte van rijbewijzen en de rijexaminatoren. Samen vormen ze de afdeling rijbewijzen in de uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken. Het afdelingshoofd maakt deel uit van het management team van Publieke Zaken en geeft uitvoering aan het beleid zoals vastgesteld op het gebied van het afnemen van rijexamen-s en het afgeven van rijbewijzen

Functie-inhoud: 

 • Jaarlijks opstellen van een werkplan
 • Aansturen van de deelprocessen
 • Bewaken van het toegekende budget,
 • Bewaken en vergroten van de efficiency en effectiviteit van de gevoerde procedures
 • Bevorderen en ondersteunen van de zelfwerkzaamheid van de medewerkers;
 • Aangaan en onderhouden van samenwerkingsrelaties, zowel intern Ms extern,
 • Bijdragen aan de beleidsstrategie en de bedrijfsuitvoering van Publieke zaken als geheel
 • Opstellen van management rapportages
 • Participeren in het opstellen van de begroting voor Publieke zaken

Functie-eisen: 

 • Academisch werk- en denkniveau (juridische of bestuurkundige richting), aangevuld met 3 ervaringsjaren;
 • Kennis van de wet en regelgeving met betrekking tot het werkgebied
 • Kennis van en vaardigheid in managen van een eenheid binnen een overheidsdienst of vergelijkbare organisatie
 • Integer en van onbesproken levensgedrag,
 • Heeft directe, noch indirecte belangen in de rijschootbranche;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen en implementeren van beleidsvoorstellen;
 • Kennis van het toegewezen werkterrein en de relevante omgeving van de overheid.

De juiste kandidaat beschikt naast de bovenstaande eisen over de capaciteiten en competenties om in de snel ontwikkelende maatschappij in kunnen spelen op de hoge eisen van klant. Dit doet hij/zij door gebruik te maken van moderne instrumenten, methoden en technieken om zo tot de meest klantgerichte aanpak te komen.

How to Apply

Wij nodigen kandidaten die zich herkennen in het profiel van deze functie en zich aangetrokken voelen om een bijdrage te leveren ter realisering van de gestelde doelen uit om te solliciteren. U kunt voor 6 februari 2014 uw sollicitatie vergezeld van een recente CV mailen naar [email protected].

Job Categories: Financial. Job Types: Full-Time.